×
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
I.         Alapvető meghatározások és fogalmak
II.        Megrendelés
III.       Megrendelés törlése
IV.       Fogyasztói szerződések és elállási jog
V.        Árak
VI.       Fizetési feltételek
VII.      Szállítási feltételek
VIII.     Csere/storno
IX.       Reklamáció
X.        Személyes adatok védelme
XI.       A teljesítés feladata alól való felelősséget  kizáró körülmények
XII.      Ki nem fizetett áru
XIII.     Záró rendelkezések
 
 
 I. Alapvető meghatározások és fogalmak
 
 1. Az általános szerződési feltételek (tovább csak „ÁSZF”)


UK ORDERS ONLINE LTD
amely közvetített szolgáltatást nyújt megrendeloi számára
Székhely:        40 Letzen Road, Canvey Island, SS8 9AL, UK
Company Number:                 10396972
VAT Registration Number: 269 1057 90
Tel.: +44 7549339224
ukordersonline@gmail.com

(tovább csak „eladó“) valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“)  jogait és kötelességeit foglalják magukba az eladó által üzemeltetett www.ukordersonline.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek (távol élők között megkötött szerződés) amely az interneten - elektronikus üzleten keresztül történik. (tovább csak „szerződéses felek“)
 
2. A UK ORDERS ONLINE LTD által megrendelt áruk Magyarországon szükséges kezelését, raktározását és postázását a
VIA CAMMINO KFT végzi.
Székhely:        1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.
Adószám:       26168889-2-41
Cégjegyzékszám:  01-09-305608
Tel.: +36 20 3131157
business@viacamm.com
 
Az ÁSZF  a ukordersonline.hu weboldalról elektronikus úton történő vásárlás esetén érvényes.

3. Az eladó jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítás a ukordersonline.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az eladóra, mind pedig a vásárlóra nézve kötelező erővel bír.
 
Az ÁSZF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött szerződések
feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.
 
4. Minden olyan a vásárló és az eladó között felmerülő kérdésben, amely nincs az ÁSZF által szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadóak.
 
5. A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra, azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.
Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
 
6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a ukordersonline.hu webáruházon keresztül. A regisztráció a weboldal regisztrációs menüpontjának kitöltésével és elküldésével történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. Ezeket az adatokat változás esetén  a vásárló köteles haladéktalanul módosítani, mert az adatok valósága és pontossága közvetlen hatással van a termékek kiszállítására.
 
7. Az elektronikus megrendelésnek a ukordersonline.hu weboldalon a rendelések leadására kialakított felületen keresztül leadott rendeléseket számítjuk, amely tartalmazza a beszállítót, a megrendelt termék megnevezését, cikkszámát, méretét és színét, valamint a rendeléskor érvényes árat angol “£”-ban kifejezve és az ehhez tartozó, szinten a rendeléskor érvényes UK ORDERS - árfolyamot.
Szintén elektronikus megrendelésnek számitanak a cég Facebook csoportjában jelzett kérések és vásárlási szándékok is.


8. A vásárló az eladó adatait illetve a UK ORDERS-nek logisztikai szolgaltatast végzo VIA CAMMINO KFT partnerkapcsolati adatait a ukordersonline.hu weboldalán találja:
http://www.ukordersonline.hu/kapcsolat

9. Adatbiztonság, adatkezelés:

Tárhelyszolgáltató és hírlevélküldő szolgáltató

  • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely‐szolgátatás/hírlevél‐küldés
  • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Coimbra ITS Kft.
1037 Budapest, Hunor utca 62. A lh./fsz. 2.
Tel.: +36 1 406‐7758
Fax: +36 1 406‐7758
http://www.coimbra‐grp.com
iroda@coimbra‐grp.com

  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
  • Az érintettek köre: A weboldalt használó/hírlevélre feliratkozó valamennyi
érintett.
  • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése/hírlevél‐küldése.
  • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
informáicós társadalommal összefüggő szolgátatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
 
II. Megrendelés
 
1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlap megfelelően van kitöltve és valódi adatok szerepelnek rajta.
2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy a vásárló jelszava egy harmadik személy kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.
3. A felvett elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére és kötelezi a vásárlót mindaddig, ameddig az eladó a megrendelés teljesüléséről elektronikus értesítést nem küld (e-mail).
4. A vásárló köteles ellenőrizni az e-mail fiókjában (beleértve a spam-et), hogy kapott-e visszaigazoló e-mailt az eladótól. A vásárló köteles meggyőződni az elektronikus megrendelés tartalmának helyességéről. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben, köteles arról haladéktalanul értesíteni az eladót a ukordersonline@gmail.com  email címén keresztül.
 
5. Az elektronikus megrendelés  lényeges tartozékai a következőek:
5. 1      A vásárló azonosítása, azaz keresztnév és vezetéknév, lakóhely/postázási cím, és kapcsolat (telefon és e-mail)
5. 2.     A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint a I./7. pontban felsorolt, a vásárló által megadott jellemzői,
5. 3.     A kézbesítés címe, vagy személyes átvételi pont megadása (abban az esetben ha ez az adat nincs feltüntetve, akkor az áru a lakhelyre szállítandó),
 
6. Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a vásárló által kiválasztott termékeket a vásárló választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a vásárló pedig köteles ezt megelőzően a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.  

7. A postai úton történő csomagkézbesítés díjai és számlázása a UK ORDERS weboldalán meghatározott aktuális tarifák szerint történik:
http://www.ukordersonline.hu/postakoltseg-tablazat

8. A rendeles es vásárlás penzugyi feletetelei:

- a megrendeléshez szükséges a vásárló által átutalt kaucio, amely a rendelni kivánt termék teljes árának 25%-a (alapesetben előlegrész)
- budapesti raktárba megérkezett áruk teljes összegének kiegyenlitése 10 naptári napon belül meg kell történjen a vásárló által.
- vásárlónak lehetősége van több, egymást követő szállitmányban érkező termékek együttes postázását kérni, tehát a rövid ideju tárolás megoldható.
- a rövid távu raktározás ideje maximálisan 45 naptári nap lehet. Amennyiben valamely termek ettől hosszabb ideig "várakozik" a bp-i raktárban, abban az esetben a UK ORDERS automatikusan felszámol plusz tárolasi költséget. Ez a weboldalon: "45 napot meghaladó tárolás költsége" tételként jelenik meg, és összege 100 Ft /nap.
- amennyiben a vásárló nem egyenliti ki a megérkezett termékek alapján fennálló tartozását 30 naptári napot követően sem (az áru megérkezésérol tájékoztató email időpontjához képest), abban az esetben a UK ORDERS ONLINE LTD-nek joga van saját döntése szerint ujraértékesiteni a terméket. Ekkor a termékre számolt kaucio (elkülönitett 25% előlegrész) az eladó felmerülő költségeinek fedezetére szolgál és a vásárló részéről nem visszaigényelhető.
 
9. A Budapest, XIII. kerületi raktárban történő csomagátvételének nincsen külön költsége a vásárló számára.
 
10. A ukordersonline.hu weboldalon keresztül létrejött adásvételi szerződést (ÁSZF) a OK ORDERS ONLINE egyoldaluan modosithatja.
 
III. A megrendelés törlése
 
1.1 A weboldalas rendélés lemondhatósága:
- a vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen indoklás nélkül, az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt (a termek konkrét megvásárlása előtt, az erről szóló “Sikeres Rendelés” email kézbesítése előtt)
Új rendelés lemondható a UK ORDERS weboldal erre a célra kialakított felületén:
http://www.ukordersonline.hu/termekek/rendeleseim?q=UJ

2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben:
 
2. 1.     A terméket már nem  gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagy mértékben megváltozott az ára. Abban az esetben, ha a vásárló már kiegyenlítette az egész vételárat, vagy annak egy részét, akkor ez az összeg visszatéríthető 14 napon belül a vásárló külön kérésére, az eredeti (a tranzakciót indító) bankszámlaszámra, ellenkező esetben az eladó az így felszabadult összeget kaucioként tekinti a vásárló jövőbeni rendeléseinek céljára vagy a már megvalósult rendeléseinek kiegyenlítésére.
 
IV. Fogyasztói szerződések és elállási jog
 
1. Abban az esetben, ha az adásvételi szerződés elektronikus módon jön létre az interneten keresztül (távolélők között megkötött szerződés) a vásárlónak joga van az általános szabályokból kifolyó határidőn felül, azaz 30 naptári napon belül a termék megrendelését követően elállni a szerződéstől indoklás nélkül. 
 
2. A vásárló köteles elküldeni (telefonon keresztül, postai úton, emailben...) az eladónak az adásvételi szerződéstől való elállási szándékát az elállási határidőn belül, valamint az eladónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül a terméket vissza kell küldeni eredeti állapotban, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott a vásárló. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő postazasi címre küldje:
 
UK ORDERS ONLINE LTD
1142
Budapest
Tatai utca 95
 
3. A vásárló elállásával az interneten megkötött adásvételi szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak 14 napon belül a vételi szerződés elállásától számítólag visszaküldeni a termékre kifizetett összeget a vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon, ha a vásárló és az eladó nem egyeznek meg másként a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. A termék visszaküldésével járó költségeket a vásárló állja.
4. Abban az esetben, ha a vásárló nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől – adásvételi szerződéstől való elállást és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.
5. Az eladó nem köteles visszafizetni a vásárló által kifizetett vételárat a 3. pont alapján, mielőtt a vásárló által visszaküldött termék kézbesítése megtörténne.
 
V. Árak
 
1. Az eladó által kínált termékek vásárlási ára az alábbiak szerint kerül kiszámításra:
A termék az adott angliai webshop oldalán látható, £-ban megadott ár és a UK ORDRES ONLINE LTD által aktuálisan alkalmazott árfolyam szorzata, mely árfolyamok a weboldalon feltüntetettek:
http://www.ukordersonline.hu/arfolyam
 
2. Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan módosítani a termékek árfolyamát. Az uj árfolyamok a ukordersonline.hu weboldalon es a UK ORDERS FB csoportjaban a feltüntetés napjától érvényesek.

2.1 Weboldalas rendelések árfolyamváltozása:
- ez a módosítás nem vonatkozik a vásárló által az árfolyamváltozás napját megelőzően megrendelt termékekre.

3. Abban az esetben, ha a ukordersonline.hu weboldalán észrevehetően rossz ár jelenik meg, például ha egy közismert és általában kapható termékről van szó, amelynek az ára eltér a megszokottól, vagy a rendszer hibájából adódóan például „0 Ft” vagy „1 Ft” –os összeg jelenik meg, az eladónak nem kötelessége hibás áron kézbesíteni a terméket, viszont felajánlhatja azt a vásárlónak rendes áron. Ha a vásárló a rendes árat nem fogadja el, akkor elállhat a adásvételi szerződéstől.
 
VI. Fizetési feltételek
 
 1.  A vételár és a szállítási költség  fizetése forintban történik. Az eladó az alábbiakban leirt fizetési módot fogadja el:
 
- FIZETÉS BANKI ÁTUTALÁSSAL A KöVETKEZŐ SZÁMLASZÁMRA:

10300002-10673014-49020018
UK ORDERS ONLINE LTD
MKB Bank

A vásárló közleményként adja meg a UK ORDERS weboldalon regisztrált nevet vagy email címet.
Ha a saját számlaszámáról utal a vásárló, amely számlaszámot a UK ORDERS weboldalán előzőleg rögzített a személyes adatok között, akkor nincs szükség a közlemény rovat kitöltésére, mert ebben az esetben az utalást küldő személyének azonosítása automatikusan megtörténik.

 
VII. Szállítási feltételek
 
1. Az elektronikus úton megrendelhető áru kínálata az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely a budapesti raktáron lévő termék esetén maximum 2 munkanap és a raktáron nem lévő termék esetén a sikeres vásárlástól és email visszajelzéstől számított max. 30 nap (általában  10 - 15 munkanap), viszont Next SALE termekek eseten ez az időintervallum maximum 100 naptári napra is megnovekedhet (Az angol Next nem tervezhető kiszállitási ideje miatt)
A vásárló tudomásul veszi, hogy a kézbesítési idő tájékoztató jellegű. Ha az eladó nem tudja az árut az adott időszakon belül kézbesíteni, haladéktalanul értesíti erről a vásárlót emailen keresztül  és tájékoztatja a vásárlót a várható kézbesítés időpontjáról. Ha az eladó nem tudja az árut egyáltalán kézbesíteni, akkor is értesíti erről a vásárlót emailen kereszt. Ha a vásárló nem ért egyet a felkínált, illetve javasolt megoldással, akkor jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles 14 napon belül visszatéríteni a vételárat a vásárló számlaszámára, ha a vételár már ki volt kifizetve a vásárló részéről. Ellenkező esetben előlegként vagy a már megérkezett áruk ellenértékének tekinti a felszabadult összeget.
 
2. A vásárló emailen keresztül értesül az áruszállításról, az eladó PDF formátumú számlalevelet küld.
 
3. Az árut az eladó a Magyar Posta  Zrt. MPL csomagküldő szolgáltatásával kézbesíti a vásárló által megadott címre.
A Magyar Posta által vállalt kiszállítási határidők a feladastól számítva:
- MPL szállítás esetén a kézbesítés altalaban 2 munkanapon belül.
- Garantalt 1 napos kiszallitassal 1 munkanapon belul (felaras)

4. A csomag átadása csak azután lehetséges, hogy a vásárló kiegyenlíti a teljes vételárat és a felmerülő szállítási költséget. A csomag átvétele közben a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva.  A postai csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek be.
A vásárló kötelessége haladéktalanul a csomag sérülését az eladó tudomására hozni emailen keresztül az ügy gyors orvosolása érdekében. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellenére is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladónak nem kötelessége elfogadni.
 
5. Az árut az eladó kizarolag a Magyar Köztársaság határain belül kézbesíti.
 
6. Az áru kézbesítése az EU tagállamok területére, valamint más országokba előzetes írásbeli beleegyezés alapján történik. A posta-, ill. csomagköltségek, valamint szállítási feltételek további egyeztetést igényelnek a vásárló és az eladó között.
 
VIII. Csere/storno
 
1.1   Elállás az adásvételi szerződéstől: 30 napon belül a termék kézbesítését követően
Az adásvételi szerződéstől a vásárló elállhat, a termék kézbesítését követő 30 napon belül, egyeb magyarázat nélkül. Az árunak, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A termeken rajta kell hogy legyen az eredeti papír alapú címke valamint a UK ORDERS altal nyomtatott saját, vonalkódos címke megléte is szükséges az egyértelmű azonosíthatóság érdekében.  Kizárólagosan az új állapotú termékek törlését köteles elfogadni az eladó.
A postai úton történő visszalépés esetén célszerű a vásárló elállási szándékát levélbe foglalni és tértivevényes levélben elküldeni (ajánlott levélként feladni).
A visszakuldes postai vagy futarkoltseget a vasarlo allja.
 
1.2   A vásárló visszaküldheti az árut, amelyet nem rendelt meg.
Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak a számla kiállításától számított max. 14 napon belül,. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit ebben az esetben az eladó állja.
Az angol webaruhazak, az eredeti csomagolasan beluli hibas, hianyos termekei, amelyek csak a csomagolas felbontasa utan tapasztalhatoak: a vasarlo sajat koltsegen visszakuldheti azt a UK ORDERS szamara, es ezt kovetoen, amennyiben az adott angol webaruhaz elfogadja a reklamaciot es visszateriti a termek arat, akkor a UK ORDERS is visszateriti azt a vevo szamara.


1.4  A vásárlónak joga van a hibátlan termékre és a meghibásodás esetén felmerülő minőségi kifogásával az eladóhoz fordulhat. A közelebbi feltételeket a X. cikkelyben bővebben módosítja az ÁSZF.

1.5 EBAY és egyéb, angliai eladótól érkező csomagok kezelése

1.5.1 EBAY és egyéb, angliai eladótól érkező csomagok kezelése, felelősségvállalás:

A UK ORDERS a lehető legnagyobb gondossággal jár el minden hozzá beérkező és Magyarországra továbbított csomag esetén.
Azonban a 2020 tavaszán elkezdődött, a COVID-19 okozta változások miatt Angliában nincs aláírási kötelezettség a csomagok átvetelekor, de lehetőség sincs erre (no contact) . Így viszont az átadás ténye sem igazolható utólagosan, annak ellenére sem, ha ezt is mutatja a tracking. Ezen helyzet miatt a UK ORDERS nem vállal semmilyen anyagi felelősséget az általa ténylegesen át nem vett küldeményekkel kapcsolatban. - Módosítva 2020.11.05

1.5.2 Szállításból kizárt tárgyak, anyagok:
- törékeny és sérülékeny áruk ("Fragile" jelzes ellenere sem)
- különleges értékű áruk
- jövedéki termékek (alkohol, dohányáru, stb.)
- kábítószer és egyéb illegális anyagok
- tűz- és robbanásveszélyes anyagok
- mérgező, ártalmas, maró anyagok
- lőfegyver, lőszer
- romlandó élelmiszer
- földi maradványok
- sugárzó anyagok
- ömlesztett áruk
- közerkölcsbe ütköző tárgyak
- postafiókra címzett küldemény
- hamisított márkajelzésű új terméket/logót
- hűtést, fűtést igénylő áruk
- minden olyan tárgy, anyag melynek szállítása jogszabályba vagy nemzetközi megállapodásba ütközik

1.5.3 Nem támogatjuk és a jövőben sem fogjuk támogatni azt, hogy a vásárló a UK ORDERS beszerzését  "megkerülve" de annak logisztikáját használva hozasson be  Magyarországra angliai online webáruházas termékeket.
Ha ilyen csomag érkezik az angliai címünkre, akkor azt nem vesszük át, illetve az ilyen küldeményekért SEMMILYEN anyagi vagy egyéb felelősséget nem vállalunk.
 
 IX. Reklamáció

1.  Minden termék mellé számla (vásárlási igazolás) is tartozik (emailben küldött PDF)
3.  Reklamációt egyedül a ukordersonline.hu-ról vásárolt illetve teljesen kifizetett termékre tudunk elfogadni.
4.  Reklamáció esetén a vásárló az eladó címére köteles szállítani a tiszta, mechanikus úton nem sérült terméket, az eredeti csomagolásban.
 
Alternatív vitarendezés

1. Az eladó előnyben részesíti a jogviták peres úton kivül történő rendezését, ezért ha a vásárló nem elégedett a reklamáció elintézésével, vagy úgy érzi, hogy megsértette a jogait az eladó, annak érdekében, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, kérjük lépjen az eladóval kapcsolatba ezen az alábbi e-mail címen keresztül:
ukordersonline@gmail.com
A vásárló ezen a téren 1997. évi CLV. törvény alapján békéltető testületi eljárását is kezdeményezhet.
2. Békéltető testületek elérhetőségei - http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
3. A vásárló a panaszát benyújthatja ezen a portálon keresztül is (RSO platform - online vitarendezési platform) -
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
 
X. Személyes adatok védelme
 
 1. Az eladó megőrzi a vásárló által megadott személyes adatokat tíz évig és kizárólag a következő célra használja: adásvételi szerződés megkötése, az elektronikus rendelés feldolgozása, a vásárló azonosítása, a kézbesítés realizálása, számlázás és a nélkülözhetetlen kommunikáció a felek között.
 
2.  Az eladó nem adja ki a vásárló adatait harmadik félnek a beszállítón és a csomagküldő szolgálaton kívül, de csakis azon adatokat közli, amelyek nélkülözhetetlenek a szállítás sikeressége szempontjából. Az eladó a személyes adatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok megtartásával kezeli. A termék megrendelésével a ukordersonline.hu webáruházból a vásárló megerősíti, hogy az adatait az eladónak önszántából adta ki és hagyta jóvá  annak feldolgozását, amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal a jogi előírások keretein belül marad.
3.  A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó meghatalmazza a személyes adatok feldolgozásával a közvetítőt.
4.  A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz és valós. A vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó következményekkel.
5. A vásárló az önkéntes adatkezelési hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni és kezdeményezni adatai törlését, vagy módosítását.
6. A vásárlók a fiókjukba történő bejelentkezést követően bármikor módosíthatják vagy frissíthetik személyes adataikat, vagy kérhetik ezt írásban is a jóvá a ukordersonline@gmail.com email címen. Ugyanakkor a vásárló írásban kérheti személyes adatai törlését az adatbázisból.
Ha a vásárló nem szeretne Hírleveleket kapni a ukordersonline.hu-tól, törölheti magát az eladó levelezési listájáról a Hírlevél alsó részén található „Leiratkozás a hírlevélről” hivatkozásra kattintva illetve a UK ORDERS weboldalon a vásárló személyes adatait tartalmazó résznél, a lap alján található  jelölőnégyzet segítségével:
https://ukordersonline.hu/hu/adatok-modositasa
 
XI. A teljesítés feladata alól való felelősséget kizáró körülmények.
 
1. A szerződéses felek egyik része sem vonható felelősségre abban az esetben, ha a teljesítés nem végrehajtható egy elháríthatatlan külső ok hatására.
2. Elháríthatatlan külső oknak olyan eseményt tarthatunk, amelyet a szerződéses felek nem láthattak előre, és amelyet  nem tudtak megakadályozni a legnagyobb elvárható gondosság bevetése ellenére sem, amely független az akarattól, legyen az háború, lázadás, felkelés, országos vagy nagyméretű sztrájk, természeti katasztrófa, jelentos jogszabályváltozás.
3. Abban az esetben, ha fellép egy a 2. pontban említett esemény közül, akkor a szerződéses felek számára kötelező ezt halasztás nélkül a másik fél tudomására hozni.
 
 XII. Ki nem fizetett áru

- Amennyiben a vásárló a Bp-i raktárba megérkezett termék teljes összegét nem egyenlíti ki a beérkezést követő 30 napon belül (az automatikusan kiküldött emailtől számított időponthoz képest) akkor az eladónak jogában áll a szóban forgó terméket továbbra is saját tulajdonaként kezelni és a saját döntése szerint újraértékesítheti azt.
- A termekre fizetett kaucio (a termek aranak 25%-a) az elado felmerulo koltsegeinek fedezetere szolgal es a vevo reszerol nem visszaigenyelheto.
- Az újraértékesítes esetén a UK ORDERS nem köteles erről külön tájékoztatni az eredeti megrendelőt.

XII. Záró rendelkezések
 
1. A ukordersonline.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról az internet ismeretségét és az internetes technológia által feltételezett lehetséges problémák elfogadását.
2. Az eladó nem felel a károkért, amelyek a hibás ukordersonline.hu weboldalra való csatlakozás után keletkeznek. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.
3. Az eladó figyelmezteti a vásárlót, hogy a ukordersonline.hu weboldalán lévő tartalmat és információkat előzetes tájékoztatás nélkül is frissítheti.
 
4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a ukordersonline.hu-ról származó információk felhasználása miatt.
 
5. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy az ÁSZF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások /kiegészítések a ukordersonline.hu weboldalon megjelenő nap dátumával lépnek érvénybe és ezek a változások /kiegészítések nem érintik a korábban létrejött adásvételi szerződéseket.
 
6. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló egyetértését és beleegyezését adja az eladó ÁSZF-jével.
 
7. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen lenne, az a továbbiakban nem alkalmazható és az érvénytelen rendelkezés helyett a törvényi előírások az irányadóak viszont az ÁSZF fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes hatállyal bírnak.
 

UK ORDERS ONLINE LTD,  ukordersonline.hu, minden jog fenntartva.
2019.03.06

Achica Amazon Crocs DisneyStore George - ruhazat H&M M&S Matalan Next katalogusos Next SALE Smythstoys Sportsdirect Toyshop TU
Betöltés...